Digitalisering av beredskapsbyten

OM
Utveckling av en webbapplikation för digitalisering av beredskapsbyten för räddningstjänstens personal. Ett stilrent webbgränssnitt som installerats på SÖRFs intranät gör det möjligt för Räddningsmän i beredskap att enkelt, via webb eller mobil, registrera byten i beredskapsschemat. Bytesrapporter genereras automatiskt som pdf och skickas som kvitto till berörd personal och administration. Processen loggas i databas som referens vid behov.

 

VI HAR GJORT

UX / UI design
Systemutveckling
App utveckling