Vad vi gör

App­utveckling

Vi utvecklar appar för webb, iOS och Android. Vi hjälper er att tillgängliggöra era tjänster och produkter med en integrerad mobilapp för era webbplats. Har ni en ide på en offentlig mobilapplikation för er verksamhet eller app för hantering av era interna processer så ser vi till att det blir verklighet.

Vi erbjuder er all vår kompetens och entusiasm som en del i era App projekt där vi stöttar med projektledning, formgivning och design, utveckling av användarvänlighet och grafisk gränssnitt i en smidig och bekväm Agil projektmiljö.

App

iOS

Android

App

iOS

Android

Några approjekt

DoklinQ
Missionapp
Nevel

Kontakta oss för att se hur vi kan realisera din idé tillsammans!

Offert­förfrågan