Kundcase: Nevel

Digitalisering av process för energiproduktion

Vi utvecklar tillsammans med Nevel ett system för digitalisering av energiproduktionsprocesser. Data i hela kedjan – från produktionsanläggningar och distribution till kundfastigheter samt bränsleleverans och driftövervakning som loggas med mobiltelefon – processas och analyseras för att kunna användas som underlag i strategiska beslut. Budgetdata kompletterar försäljningsresultat med minutupplösning för enskilda anläggningar för analys.

Projektet har innefattat applikationsutveckling, webbintegrering, dataanalys och konvertering för representation i grafiska webbgränssnitt. Ett mycket spännande projekt med potential att markant effektivisera existerande processer för insamling och representation av en verksamhets data.

VI HJÄLPTE TILL MED

Systemutveckling

Apputveckling

Webbutveckling

Formgivning

Webbgränssnitt dashboard
Webbgränssnitt dataanalys
Filtrering av datakälla

Vi gillar att lyssna till innovativa ideér och bolla kreativa lösningar.

Offert­förfrågan